EuroVelo

EuroVelo, evropska biciklistička mreža, jeste projekat ECF-a (European Cyclist's Federation) za razvoj dvanaest biciklističkih koridora kroz celu Evropu. Ukupna dužina ovih koridora je preko 60.000 km od kojih je više od 20.000 km već u funkciji.

 

Ciljevi EuroVelo-a su:

 • da se pridobiju ne-biciklisti za vožnju bicikala na sigurnim stazama i u atraktivnom okruženju
 • da se promoviše biciklizam kao jedan od najboljih načina održivog turizma
 • da se demonstriraju ekonomske dobiti od biciklističkog turizma za lokalne ekonomije
 • da se promoviše kulturna razmena među Evropljanima
 • da se uključi bar jedna visoko kvalitetna biciklistička staza kroz i između svih evropskih zemalja, da se ohrabri internacionalna saradnja, postave zajednički standardi u biciklističkoj infrastrukturi i informatici
 • razmena iskustava u standardima za obezbeđenje infrastrukture za bicikliste

Većina putovanja na EuroVelo koridorima će biti lokalnog tipa – u školu, na posao, u prodavnicu ili za odmor.

EuroVelo rute su izgrađene na regionalnom i lokalnom nivou, odabrane na osnovu detaljnih kriterijuma. "EuroVelo uputstva za implementaciju" su dostupna od marta 2002. godine.

 

EuroVelo koridori kroz Srbiju su sledeći:

 • Koridor 6
 • Koridor 11

Koridor 6 (Atlanski okean - Crno more) – rečni koridori

Nant - Tours - Orleans - Nevers - Chalon sur Saone - Bale - Passau - Ybbs - Linz - Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrade - Bucarest - Constanta.

 • Ovaj koridor prolazi kroz Francusku, Švajcarsku, Nemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Srbiju i Rumuniju.
 • Dužina koridora je 3.653 km.
 • Detaljnije na adresi: www.eurovelo6.org

Koridor 11 (Istočna Evropa)

Cap du nord - Les lacs finlandais - Helsinki - Tallin - Tartu - Vilnius - Varsovie - Cracovie - Kosice - Belgrade - Skopje - Thessaloniki - Athens.

 • Ovaj koridor prolazi kroz Norvešku, Finsku, Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, Srbiju, Makedoniju i Grčku.
 • Dužina koridora je 5.964 km.

Ukupna dužina staza kroz SCG iznosi oko 1.300 km.

Mreža biciklističkih staza kroz Evropu je ukupne dužine 61.709 km.

Naši ljudi preduzimaju sve kako bi pomogli razvoju ovih koridora i usavršavanju mreže biciklističkih staza putem GPS sistema.

Za više informacija o EUROVELO projektu možete posetiti website

http://www.ecf.com/14_1