Statut

Statut Društva usvojen je i proglašen na sednici Skupštine Društva održanoj dana 23.12.1998. godine u Beogradu.

 

IZVOD IZ STATUTA

Jugo Cikling Kampanje

 

Član 1.

 

Društvo ljubitelja biciklizma je društvena organizacija u koju se udružuju građani radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom i zakonom.

 

Član 2.

 

Naziv Društva je:

 • Društvo ljubitelja biciklizma - "Jugo cikling kampanja" (u daljem tekstu Društvo)
 • Sedište Društva je u Beogradu, Dečanska 5, mezanin
 • Društvo svoju delatnost obavlja na teritoriji Srbije i Crne Gore

 

Član 3.

 

Društvo ima svojstvo pravnog lica, sa pravima i obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, zakona i ovog Statuta.

 

Član 4.

 

Društvo predstavlja Predsedništvo kao kolektivno-izvršni organ a zastupa ga predsednik Predsedništva. U slučaju sprečenosti predsednika Predsedništva zamenjuje ga član Predsedništva koga odredi Predsedništvo.

 

Član 5.

 

Društvo ima pečat sa natpisom po ivici:

Društvo ljubitelja biciklizma, "JUGO CIKLING KAMPANJA".

Naziv na engleskom: CYCLISTS' SOCIETY - "YUGO CYCLING CAMPAIGN".

 

Član 6.

 

Statutom se utvrđuju zajednički ciljevi i zadaci, međusobna prava, obaveze i odgovornosti članova, organa i drugih tela, kao i druga pitanja od interesa za rad Društva.

 

CILJEVI I ZADACI

 

Član 7.

 

Društvo podstiče i koordinira rad svojih članova na ostvarenju zajedničkih ciljeva i zadataka, u skladu sa Ustavom, Zakonom o udruživanju građana u udruženja Srbije i Crne Gore i drugim zakonskim propisima.

 

Član 8.

 

Društvo ostvaruje osnovne ciljeve:

 • sprovođenje trajne aktivnosti za razvoj biciklizma
 • razvoj svih vidova biciklizma koji nisu takmičarski
 • razvoj biciklizma u gradovima i naseljima
 • uvođenje bicikla u saobraćajni sistem gradova,
 • unapređenje zdravlja dece i omladine,
 • unapređenje životne sredine u gradovima
 • edukovanje mladih
 • unapređenje saobraćajne kulture
 • uključenje u međunarodne ekološke pokrete.

 

Član 9.

 

Ostvarujući svoje zadatke kao društvena organizacija, u skladu sa Zakonom, Društvo:

 1. Sarađuje sa nadležnim organima u oblasti saobraćaja, urbanizma, zdravstva, turizma, sporta i rekreacije, zaštite životne sredine;
 2. Sarađuje sa odgovarajućim organizacijama, a posebno sa sličnim društvima i udruženjima, kao i sa odgovarajućim organizacijama u drugim zemljama;
 3. Organizuje kampanje, predavanja, izložbe, sastanke, kao i odgovarajuće manifestacije;
 4. Organizuje marketinško - propagandne aktivnosti koje doprinose ostvarenju ciljeva Društva;
 5. Organizuje susrete i razgovore sa sportskim, naučnim, privrednim i drugim javnim radnicima;
 6. Organizuje posete i razne manifestacije koje mogu da doprinesu ostvarivanju ciljeva Društva;
 7. Organizuje prikazivanje dokumentarnih materijala iz oblasti biciklizma, saobraćaja, zaštite sredine, sporta;
 8. Vrši organizaciju edukovanja mladih iz oblasti saobraćaja i ekologije.